Miljöpolicy

DiViTec ska leverera produkter och tjänster som tar
hänsyn till en god arbetsmiljö samt till den inre och
yttre miljön.

Vi eftersträvar att, i vårt dagliga arbete, använda
material och metoder som är skonsamma mot
miljön samt hålla oss informerade om nyheter och
förbättringar på marknaden.

Vår personal utbildas och informeras i miljöfrågor så att
ett miljömedvetet beteende möjliggörs och uppmuntras.

Vi ser det som ett minimikrav att följa gällande lagstiftning, föreskrifter och andra
miljökrav som vår verksamhet berörs av.

Vi tar ansvar för att uttjänta elektriska och elektroniska produkter från verksamhet
samlas in och omhändertas på ett miljöriktigt sätt.

Miljöfarligt avfall hanteras med största försiktighet för att undanröja risker för
människa, djur och miljö.