Leverantösföreningen - Ljud, Ljus och Bild för professionellt bruk

LLB är en branschorganisation för i Sverige verksamma företag som tillhandahåller professionell utrustning och tjänster inom områdena audio, video, ljus-, scen- och konferensteknik, multimedia samt musikinstrument.

DiViTec AB är medlem i LLB.